משרד העמותה
 


עמותת ידידי המפתנים
Friends of Miftanim
ת.ד. 675,
הרצליה 46105
טל: 09-9505037
פקס: 09-9511844
עמותה מספר: 58-010-084-0
info@miftanim.org


Site Map     Contact Details     Make A Donation
Non Profit Organisation registration No. 58-010-084-0