English English עברית עברית
 
כיצד אנו פועלים
 

בעמותה כ-30 חברים פעילים הבוחרים מתוכם ועד מנהל.
תפקידו לבדוק מדי שנה את הפרויקטים המוצעים וליישמם באמצעות חברי העמותה. תהליך העבודה מתבצע על פי השלבים הבאים:

  • איתור צרכים בשיתוף משרד הרווחה ומנהלי המפתנים והמית"רים
  • גיוס כספים מקרנות, מפעלים ומתורמים פרטיים
  • ביצוע הפרויקטים ומימוש כספי התרומות
  • מעקב אחר הפעילות ויעילות הפרויקט לאורך זמן
  • גיוס מתנדבים ופעילות הסברה בקרב מובילי דעת הקהל
Site Map     Contact Details     Make A Donation
Non Profit Organisation registration No. 58-010-084-0